Om safariparken

Safariparken öppnades juni 2004 med syfte att ge allmänheten en möjlighet att komma skogens konung nära in på livet och få en djupare förståelse för dom stora djuren utan att störa deras naturliga beteende. Detta är bara möjligt genom att köra genom parken då älgarna inte uppfattar fordon som något hotfullt.

Gården som safariparken är uppbyggd kring har en lång historia där älgen har varit i centrum. År 1910 bildades här Sveriges första jaktklubb och den första älgen fälldes på samma område som safariparken. I det gamla 1700-talshuset som var boningshuset kan man se tavlan där Fredik som bodde på gården fällde den första älgen.

Älgparken är 15 hektar stort med en tre kilometer slingrande skogsväg. Här lever det cirka 12 älgar.

I den norra delen av parken går Safarivägen in till Bisondalen. Här lever cirka 10 Amerikanska bisonoxar.